Structura cursului:

  • 70% aplicatii practice
  • 30% cunostinte teoretice

Conditii de acces: studii superioare

Detalii curs acreditat: Pe parcursul perioadei de desfasurare a cursului EXPERT ACHIZITII PUBLICE, curs acreditat ANC, participantii vor cunoaste si vor profunda notiunile specifice achizitiilor publice, avand posibilitatea de a aplica toate conceptele invatate in cadrul unor sarcini concrete. Programul de formare vizeaza cresterea capacitatii de implementare practica a notiunilor teoretice furnizate de catre trainer. Vom aborda inclusiv tematica achizitiilor publice verzi.

In urma cursului, participantii vor putea practica meseria de Expert Achizitii Publice.

Teme abordate:

> Sistemul achizitiilor publice – definitie, continut
>> Cadrul legislativ in material achizitiilor publice
>> Achizitiile publice in cazul proiectelor cu finantare nerambursabila. Ghidul de bune practici in domeniu.
<< Principiile achizitiilor publice
<< Achizitiile publice in proiectele cu finantare nerambursabila
<< Tipuri de contracte de achizitie publica
<< Domeniul de aplicare al legislatiei achizitiilor publice
<< Autoritati contractante
<< Pregatirea achizitiilor publice – PAP, valoare estimate
<< Reguli de elaborare si participare
<< Publicarea anunturilor
<< Reguli speciale de transparenta, de comunicare si transmitere a datelor si de evitare a conflictelor de interese.
<< Licitatia deschisa, licitatia restransa, dialogul competitiv.
<< Negocierea cu/fara publicarea prealabila a unui anunt de participare.
<< Cererea de oferta, concursul de solutii.
<< Sistemul electronic de achizitii publice.
<< Criterii de calificare si selectie
<< Criteriul de atribuire, factori de evaluare
<< Oferte; oferte alternative
<< Evaluarea ofertelor – oferte inacceptabile si neconforme
<< Garantia de participare
<< Procedurile de atribuire
<< Contractele sectoriale
<< Solutionarea contestatiilor

 

Cursul de Expert Achizitii Publice este un curs ACREDITAT DE CNFPA / ANC, prin Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale, certificatul obtinut fiind recunoscut atat la nivel national cat si in Uniunea Europeana.  Certificatul ANC este insotit de un supliment Europass, document care prezinta intr-o forma standardizata si detaliata competentele dobandite si certificate la finalizarea cursului.

Examen conform programarii ANC:

  • proba teoretica: test grila
  • proba practica: proiect dezvoltat individual/grupa de cursanti

Documente necesare la inscriere:

  • cerere inscriere
  • copie diploma studii superioare
  • copie CI
  • copie certificat casatorie (daca este cazul)
  • certificat de nastere