Start-up-Nation-650x435

Start-up-Nation-650x435

Competenţe antreprenoriale
Aceste competenţe se referă la capacitatea unui individ de a pune ideile în practică. Aici intră creativitatea, inovaţia, asumarea riscurilor, precum şi capacitatea de a planifica şi de a manageria proiecte în scopul atingerii obiectivelor. Aceasta sprijină indivizii nu numai în viaţa lor de zi cu zi, dar şi la locul de muncă, făcându-i conştienţi de contextul muncii lor, făcându-i capabili să profite de oportunităţi şi constituie temelia pentru deprinderi şi cunoştinţe mult mai specifice cerute de cei care stabilesc sau contribuie la o activitate socială ori comercială. Aceasta trebuie să includă conştientizarea valorilor etice şi să promoveze buna guvernare.

Cunoştinţe, deprinderi şi atitudini esenţiale care au legătură cu această competenţă
Cunoştinţele necesare includ capacitatea de a identifica oportunităţi pentru activităţi personale, profesionale şi/sau de afaceri, cuprinzând o frescă a problematicii, care să arate contextul în care oamenii trăiesc şi lucrează, cum ar fi o bună cunoaştere a mersului economiei, a oportunităţilor şi provocărilor cu care se confruntă un angajator sau o organizaţie. Indivizii trebuie să fie, de asemenea, conştienţi de latura etică a spiritului întreprinzător şi de faptul că pot fi un exemplu de bine, cum ar fi comerţul cinstit sau acţiunile sociale.
Deprinderile se raportează la managementul de proiect proactiv (incluzând, de ex., capacitatea de a planifica, organiza, gestiona, conduce şi delega, analiza, comunica, raporta, evalua şi înregistra), reprezentare efectivă şi negociere, precum şi la capacitatea de a lucra atât individual, cât şi în colaborare cu echipa. Capacitatea de a aprecia şi identifica punctele tari şi slabe, de a evalua şi de a-şi asuma riscuri, dacă apar, şi când ele sunt justificate, este esenţială.
O atitudine antreprenorială se caracterizează prin iniţiativă, atitudine proactivă în viaţa personală şi socială la fel ca şi în timpul orelor de lucru.
Aceasta include, de asemenea, o motivare şi o determinare în a veni în întâmpinarea obiectivelor, daca există scopuri

TEMATICA ABORDATĂ

Capitolul 1. Antreprenorul
Conţinuturi
Caracteristicile antreprenorului de success
Avantajele antreprenorului
Dezavantajele antreprenorului
Competenţele specifice
Definirea antreprenorului
Identificarea caracteristicilor unui antreprenor de succes
Criterii de performanţă
Realizează un profil al antreprenorului de succes
Identifică avantajele și dezavantajele unui antreprenor

Capitolul 2. Antreprenoriatul
Ideea de afaceri – analiza pieţei şi a segmentului ţintă
Analiza mediului concurenţial; oportunităţi de afaceri

Capitolul 3. Afaceri
Conţinuturi
Managementul afacerii
Conduita în mediul de afaceri
Marketingul şi relaţiile cu clienţii
Resursele umane
Competenţe specifice
Adoptă decizii antreprenoriale
Criterii de performanţă
Identifică tipologiile şi caracteristicile specifice începerii unei afaceri
Întelege conceptul de marketing
Cunoaşte şi descrie codul etic în afaceri

Capitolul 4. Competenţe manageriale ale unui lider de succes
Conţinuturi
Abilităţile de comunicare
Organizarea, stabilirea de priorităţi şi gestionarea de resurse . Abilitatea de a reacţiona diferit în diverse situaţii
Urmărirea şi susţinerea unei activităţi până la finalizare.
Dezvoltarea simţului pentru oportunităţile de afaceri.
Delegarea autorităţii.
Disponibilitatea pentru schimbare.
Abilităţile de convingere şi negociere
Competenţe specifice
Defineşte leaderul şi identifică competenţele manageriale ale unui leader de succes
Criterii de performanţă
Comunica asertiv, convinge şi negociază
Identifica indici şi indicatori de comportament
Gestionează resurse diverse
Se adaptează la situaţii diverse manageriale
Identifica oportunităţi de afaceri
Se adaptează la schimbare

Capitolul 5. Nevoile clientului
Conţinuturi:
Tehnici de cercetare
Reguli de întâmpinare a clientului
Tipologia clienţilor
Motive de cumpărare ale clienţilor
Competenţe specifice
Evaluează nevoile clientului
Criterii de performanţă
Aplică metode obiective de identificare a nevoilor clienţilorStart-up-Nation-650x435

Antreprenor-alchimist [competente antreprenoriale – leadership]

Competenţe antreprenoriale
Aceste competenţe se referă la capacitatea unui individ de a pune ideile în practică. Aici intră creativitatea, inovaţia, asumarea riscurilor, precum şi capacitatea de a planifica şi de a manageria proiecte în scopul atingerii obiectivelor. Aceasta sprijină indivizii nu numai în viaţa lor de zi cu zi, dar şi la locul de muncă, făcându-i conştienţi de contextul muncii lor, făcându-i capabili să profite de oportunităţi şi constituie temelia pentru deprinderi şi cunoştinţe mult mai specifice cerute de cei care stabilesc sau contribuie la o activitate socială ori comercială. Aceasta trebuie să includă conştientizarea valorilor etice şi să promoveze buna guvernare.

Cunoştinţe, deprinderi şi atitudini esenţiale care au legătură cu această competenţă
Cunoştinţele necesare includ capacitatea de a identifica oportunităţi pentru activităţi personale, profesionale şi/sau de afaceri, cuprinzând o frescă a problematicii, care să arate contextul în care oamenii trăiesc şi lucrează, cum ar fi o bună cunoaştere a mersului economiei, a oportunităţilor şi provocărilor cu care se confruntă un angajator sau o organizaţie. Indivizii trebuie să fie, de asemenea, conştienţi de latura etică a spiritului întreprinzător şi de faptul că pot fi un exemplu de bine, cum ar fi comerţul cinstit sau acţiunile sociale.
Deprinderile se raportează la managementul de proiect proactiv (incluzând, de ex., capacitatea de a planifica, organiza, gestiona, conduce şi delega, analiza, comunica, raporta, evalua şi înregistra), reprezentare efectivă şi negociere, precum şi la capacitatea de a lucra atât individual, cât şi în colaborare cu echipa. Capacitatea de a aprecia şi identifica punctele tari şi slabe, de a evalua şi de a-şi asuma riscuri, dacă apar, şi când ele sunt justificate, este esenţială.
O atitudine antreprenorială se caracterizează prin iniţiativă, atitudine proactivă în viaţa personală şi socială la fel ca şi în timpul orelor de lucru.
Aceasta include, de asemenea, o motivare şi o determinare în a veni în întâmpinarea obiectivelor, daca există scopuri

TEMATICA ABORDATĂ

Capitolul 1. Antreprenorul
Conţinuturi
Caracteristicile antreprenorului de success
Avantajele antreprenorului
Dezavantajele antreprenorului
Competenţele specifice
Definirea antreprenorului
Identificarea caracteristicilor unui antreprenor de succes
Criterii de performanţă
Realizează un profil al antreprenorului de succes
Identifică avantajele și dezavantajele unui antreprenor

Capitolul 2. Antreprenoriatul
Ideea de afaceri – analiza pieţei şi a segmentului ţintă
Analiza mediului concurenţial; oportunităţi de afaceri

Capitolul 3. Afaceri
Conţinuturi
Managementul afacerii
Conduita în mediul de afaceri
Marketingul şi relaţiile cu clienţii
Resursele umane
Competenţe specifice
Adoptă decizii antreprenoriale
Criterii de performanţă
Identifică  tipologiile şi caracteristicile specifice începerii unei afaceri
Întelege conceptul de marketing
Cunoaşte şi descrie codul etic în afaceri

Capitolul 4. Competenţe manageriale ale unui lider de succes
Conţinuturi
Abilităţile de comunicare
Organizarea, stabilirea de priorităţi şi gestionarea de resurse . Abilitatea de a reacţiona diferit în diverse situaţii
Urmărirea şi susţinerea unei activităţi până la finalizare.
Dezvoltarea simţului pentru oportunităţile de afaceri.
Delegarea autorităţii.
Disponibilitatea pentru schimbare.
Abilităţile de convingere şi negociere
Competenţe specifice
Defineşte leaderul şi identifică competenţele manageriale ale unui leader de succes
Criterii de performanţă
Comunica asertiv, convinge şi negociază
Identifica indici şi indicatori de comportament
Gestionează resurse diverse
Se adaptează la situaţii diverse manageriale
Identifica oportunităţi de afaceri
Se adaptează la schimbare

Capitolul 5. Nevoile clientului
Conţinuturi:
Tehnici de cercetare
Reguli de întâmpinare a clientului
Tipologia clienţilor
Motive de cumpărare ale clienţilor
Competenţe specifice
Evaluează  nevoile clientului
Criterii de performanţă
Aplică metode obiective de identificare a nevoilor clienţilor

Capitolul 6. Motivaţia şi motivarea angajaţilor, una din căile spre succes
Conţinuturi
Strategii manageriale de motivare uzuale
Trebuinţele angajaţilor
Eficienţa personală a angajaţilor
Cum să motivăm şi să incurajăm angajaţii
Competenţe specifice
Asigură evoluţia firmei prin motivarea angajaţilor
Criterii de performanţă
Identifică nevoile angajaţilor
Motivează/încurajeaza angajaţii

Capitolul 7. Cum ia deciziile un leader şi metode de decizie
Conţinuturi
Metode de luare a a deciziilor
Luarea deciziilor şi leadership-ul
Eficientizarea deciziilor manageriale
Competenţe specifice
Luarea deciziilor în firmă
Criterii de performanţă
identifica metodele de luare a deciziilor

Capitolul 8. Managementul conflictelor din firmă şi rolul leaderului
Conţinuturi
Tehnici pentru controlul conflictului
Comunicarea în caz de conflict
Factorii care afecteaza un conflict
Competenţe specifice
Gestionarea conflictului şi rolul leaderului
Criterii de performanţă
Identifica tehnici pentru controlul conflictului
Comunica pentru gestionarea conflictului
Selectează factorii care afectează un conflict

Capitolul 9. Dialogul comerrcial  
Conţinuturi
Dialogul comercial
Obiecţii şi răspunsuri la obiecţii
Oferta de preţ şi justificarea ei
Competenţe specifice
Construieşte argumente în scopul vînzării
Criterii de performanţă
Utilizează  tehnici argumentative în cadrul dialogului comercial

Capitolul 10. Leadership-ul şi succesul managerial
Conţinuturi
Abordări axate pe trăsături
Abordări axate pe comportamente
Abordări axate pe situaţie
Stiluri de conducere
Comportamentul liderului în grup
Competenţe specifice
Abordeazăintegrat leadership-succes managerial
Criterii de performanţă
Identifica abordările leadership-ului
Abordează stiluri diferite de conducere

Descrierea ocupaţiei
În sfera competențelor sociale și civice intră competenţe personale, interpersonale şi interculturale şi sunt acoperite toate formele de comportament, pentru a oferi individului posibilitatea de a participa într-un mod constructiv şi eficient la viaţa socială şi în câmpul muncii, iar în mod special în societăţile din ce în ce mai diversificate, oferindu-I posibilitatea de a rezolva conflicte, dacă este necesar. Competenţele civice înzestrează individul pentru a participa în mod activ la viaţa civilă, bazată pe cunoaşterea conceptelor şi structurilor sociale şi politice, şi pe angajarea la o participare democratică şi activă.

Cunoştinţe, deprinderi şi atitudini esenţiale care au legătură cu această competenţă:
A.   Competenţele sociale au legătură cu bunăstarea socială şi personală, care presupune înţelegerea cu privire la cum pot indivizii să-şi asigure sănătatea mintală şi fizică optimă, incluzând resurse pentru sine, pentru propria familie şi pentru mediul social, precum şi cunoştinţe despre cum poate să contribuie toate acestea la un stil de viaţă sănătos. Pentru o participare socială şi interpersonală plină de succes, este esenţial să se înţeleagă codurile de conduită şi maniere general acceptate în diferite societăţi şi medii (de ex. la locul de muncă). La fel de importantă este şi conştientizarea conceptelor de bază cu privire la indivizi, grupuri, organizaţii de muncă, egalitate de gen şi nediscriminare, societate şi cultură. Esenţiale sunt şi înţelegerea dimensiunilor socio-economice şi multiculturale ale societăţilor europene şi felul cuminteracţionează identitatea culturală naţională cu cea europeană.
Partea cea mai însemnată a acestei competenţe include capacitatea de a comunica în mod constructiv în diferite medii, de a arăta toleranţă, de a exprima şi înţelege diferite puncte de vedere, de a negocia cu abilitate pentru a produce încredere, şi de a empatiza. Indivizii trebuie să fie capabili să gestioneze situaţiile de stres şi frustrare, să le exprime într-un mod constructiv şi, de asemenea, trebuie să distingă între sferele personale şi profesionale.
Această competenţă se bazează pe o atitudine de colaborare, asertivitate şi integritate. Indivizii trebuie să îşi manifeste interesul pentru dezvoltări socio-economice şi comunicare interpersonală şi trebuie să aprecieze diversitatea şi respectul pentru alţii, să fie pregătiţi atât pentru a depăşi prejudiciile dar şi pentru compromis.

B.   Competenţele civice se bazează pe cunoaşterea conceptelor de democraţie, justiţie, egalitate, cetăţenie, drepturi civile, referitor la modul cum sunt ele exprimate în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene şi în declaraţii internaţionale şi la modul cum sunt ele aplicate de către diferite instituţii la nivel local, regional, naţional în Europa şi la nivele internaţionale. Aceasta include cunoştinţe despre evenimente contemporane, cum ar fi principalele evenimente şi orientări în istoria naţională, europeană şi a lumii. În plus, ar trebui să fie dezvoltată o conştientizare a scopurilor, valorilor, politicilor de dezvoltare socială şi economică. Cunoştinţele de integrare europeană şi despre structurile Uniunii Europene, despre principale obiective şi valori sunt de asemenea esenţiale, la fel ca şi conştientizarea diversităţilor şi identităţilor culturale din Europa. Deprinderile pentru competenţele civice se raportează la capacitatea de a se angaja efectiv împreună cu alţii în domeniu public şi de a da dovadă de solidaritate şi interes în rezolvarea de probleme care afectează comunităţi locale şi comunităţi mari. Aceasta implică o reflectare critică şi creativă, o participare constructivă la viaţa comunităţii şi la activităţi în comun, precum şi luare de decizii la toate nivelurile, de la local, la nivel naţional şi european, în special prin vot. Respectul total pentru drepturile omului incluzând egalitatea drept bază pentru democraţie, apreciere şi înţelegere a diferenţelor dintre sisteme de valori ale diferitelor religii şi grupări etnice, pune bazele unei atitudini pozitive. Aceasta presupune manifestarea atât a apartenenţei la o localitate, ţară, din Europa sau din Uniunea Europeană, în general, dar şi din lume, precum şi disponibilitatea de a participa la luarea de decizii în mod democratic la  toate nivelele. Aceasta presupune demonstrarea spiritului de responsabilitate, precum şi demonstrarea înţelegerii şi a respectului pentru valori împărtăşite, care sunt necesare pentru a asigura coeziunea socială, cum ar fi respectul pentru principii democratice. O participare constructivă implică, de asemenea, activităţi civice, suport pentru diversitate şi coeziune socială, dezvoltare sustenabilă şi bunăvoinţa de a respecta valorile şi viaţa privată a semenilor.

 TEMATICĂ ABODATĂ

1.    Societatea democratică şi valorile ei
2.    Libertatea şi respectarea legilor
3.    Standarde de munca
4.    Drepturile angajaților
5.    Munca în echipă
6.    Participarea cetăţenească şi responsabilitatea civică
7.    Responsabilitatea socială a companiei
8.    Avantajele CSR pentru o afacere
9.    Concepte CSR în cadrul mediului de afaceri
10.Activități CSR orientate către forţa de muncă/către angajaţi
11.Activităţi CSR orientate către societate
12.Activităţi CSR orientate către piaţa de afaceri
13.Activităţi CSR orientate către mediu
14.Activităţi CSR complexe