LOGO ALCHEMY

Cursul îşi propune dezvoltarea de competenţe manageriale pentru conducerea eficientă a unei afaceri în turism: coordonarea administrării resurselor umane, fundamentarea şi implementarea programelor de marketing, gestionarea patrimoniului şi a resurselor financiare, managementul calităţii, asigurarea sistemului de organizare funcţională a unităţii şi aplicare a legislaţiei specifice, elaborarea strategiilor de dezvoltare a unităţii şi procesul decizional.

De ce sa alegeti cursul de MANAGER IN ACTIVITATEA DE TURISM? 

 • Pentru a avansa in cariera prin urmarea cursului de perfectionare;
 • Pentru a demara si conduce o afacere in turism (hotel, pensiune, motel, restaurant sau agentie de turism);
 • Pentru a insusi sau actualiza cunostintele necesare gestionarii unei afaceri in domeniul turismului de la cei mai buni specialisti din domeniu;
 • Pentru a obtine brevetul in turism*

Dupa obţinerea diplomei de absolvire, veti avea calitatea legala de a ocupa oricare din funcţiile de mai jos:

 1. Manager în activitatea de turism;
 2. Director de agenţie de turism;
 3. Director de hotel;
 4. Director de restaurant;
 5. Cabanier.

Eligibilitate: studii superioare cu diplomă de licentă (indiferent de domeniu), cunostinte de management sau experienta in turism si cunoasterea limbii engleze.

Tematica curs MANAGER IN ACTIVITATEA DE TURISM (cod COR: 143908):

 • Management general
 • Managementul resurselor umane
 • Managementul calității
 • Managementul activității de cazare
 • Food & Beverage Management (productie culinara, restaurant si bar)
 • Events & Spa Management
 • Comunicare si Customer Relationship Management
 • Sales & Marketing Management
 • Social Media Management
 • Management financiar
 • Revenue Management
 • Managementul activităţii agenției de turism.

Durata Curs: 720 ore – 4.5 luni

Teoria (240 ore): seminarii in sala de curs organizate in weekend (vineri – duminica) + seminarii si studiu individual.

Practica (480 ore): studii de caz, proiecte, vizite documentare si practica la hotelurile partenere sau la locul de munca. Programul practicii la hotelurile partenere este stabilit cu partenerii de practica.

Formatori:

Formatorii  sunt traineri cu experienta reala in industria turismului (manageri si directori de unitati de cazare, sefi de departamente, specialisti in turism), certificati de Autoritatea Nationala pentru Calificari.

Competenţe profesionale MANAGER IN ACTIVITATEA DE TURISM:

 • Rezolvarea problemelor complexe
 • Comunicarea interactivă la locul de muncă
 • Comunicarea in limba engleză
 • Activitatea în echipă
 • Dezvoltarea continuă a potențialului propriu
 • Organizarea cadrului general de deschidere si inchidere a activitații secției. Întocmirea documentelor specifice.
 • Planificarea activităților unității
 • Conducerea proceselor pentru ameliorarea continuă a calității în unitatea de turism
 • Asigurarea securitatii si sănătății în muncă şi a protecției mediului
 • Conducerea compartimentelor operaționale şi funcționale ale unității
 • Fundamentarea si implementarea programelor de marketing
 • Coordonarea activitaților realizate prin frunizori si parteneri
 • Gestionarea patrimoniului şi a resurselor financiare
 • Adoptarea la cerintele pieței prin promovarea inovației şi a schimbării în unitate
 • Asigurarea sistemului de organizare funcțională a unității
 • Elaborarea strategiilor de dezvoltarea a unității.

UNDE ESTE RECUNOSCUT CURSUL?

În urma absolvirii cursurilor se obţine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE necesar conducerii unei unităţi de turism (hotel, pensiune, motel, agenţie de turism, restaurant sau cabană).

Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, are avizul de specialitate de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi este autorizat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor – CNFPA/ ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări).Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeană. 

In urma obtinetii certificatului de absolvire veti putea aplica pentru BREVETUL IN TURISM in conditiile legii.